ანონსი

 
12 ივლისს 11.00 საათზე გაიმართება გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომა.
სხდომა გაიმართება საკრებულოს ადმინისტრაციული შენობის სხდომათა დარბაზში.

         ი ს   პ რ ო ე ქ ტ ი

 1.„გორის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023 წლის 22 დეკემბრის №50 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ“  დადგენილების პროექტი;

/მომხს.ასმათ ტალახაძე/

2.„გორის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში პარკირების ადგილების დამტკიცების თაობაზე“ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 13  აპრილის №33  დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ დადგენილების პროექტი;

/მომხს.მანუჩარ ლაფაჩი/

3.„გორის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ავტობუსების გაჩერების ადგილების განსაზღვრისა და ავტობუსების გაჩერების ადგილებზე საგზაო ნიშნებისა და საგზაო ჰორიზონტალური მონიშვნების განთავსების თაობაზე“ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 8 იანვრის №73 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ განკარგულების პროექტი;

/მომხს.მანუჩარ ლაფაჩი/

4.„სკოლამდელი აღზრდის საჯარო დაწესებულებების სასწავლო-სააღმზრდელო სისტემის მოქმედების წესებისა და სამუშაო რეჟიმის დებულების დამტკიცების შესახებ” გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 13 ივლისის №75 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“  დადგენილების პროექტი;

/მომხს.გიორგი გოგშელიძე/

5.“სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის მიერ 2024 წელს დამტკიცებულ მუნიციპალიტეტების მიერ 2020-2022 წლებში „სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის“ განხორციელების ეფექტიანობის აუდიტის ანგარიშის თაობაზე”  განკარგულების პროექტი;

/მომხს.ლეილა მამულაშვილი/

6.„გორის მუნიციპალიტეტის მერიაში შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა რაოდენობის შეზღუდვიდან გამონაკლისის დაშვების შესახებ გორის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის თაობაზე“  განკარგულების პროექტი;

/მომხს.ლეილა მამულაშვილი/

 

  1. ,,გორის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2024 წლის 9 თებერვლის N17 განკარგულებაში ცვლილებისა და დამატების შეტანის თაობაზე“  განკარგულების პროექტი;

/მომხს.მერაბ მელანაშვილი/

  1. ,,გორის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ“ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2024 წლის 9 თებერვლის N18 განკარგულებაში ცვლილებისა და დამატების შეტანის თაობაზე“ განკარგულების პროექტი;

/მომხს.მერაბ მელანაშვილი/

 

9.„გორის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონებიდან  (ს/კ 66.45.21.238) 37 კვ.მ–ის პირობიანი აუქციონის ფორმით, სარგებლობის უფლებით, იჯარის ფორმით გადაცემაზე, გორის მუნიციპალიტეტის მერისთვის,   თანხმობის მიცემის  შესახებ“  განკარგულების პროექტი;

/მომხს.მერაბ მელანაშვილი/

10.„გორის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების, სს ,,ოპპასთვის’’ (ს/კ 248429598), პირდაპირი განკარგვის წესით, იჯარის ფორმით გადაცემაზე,   გორის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ“  განკარგულების პროექტი;

/მომხს.მერაბ მელანაშვილი/

11.„გორის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების, პირობიანი აუქციონის წესით, სარგებლობის უფლებით, იჯარის ფორმით გადაცემაზე, გორის  მუნიციპალიტეტის მერისთვის, თანხმობის მიცემის შესახებ“  განკარგულების პროექტი;

/მომხს.მერაბ მელანაშვილი/

12.„გორის მუნიციპალიტეტის ქონების სს „სილქნეტისთვის“ პირდაპირი განკარგვის წესით, იჯარის ფორმით გადაცემაზე გორის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ“  განკარგულების პროექტი;

/მომხს.მერაბ მელანაშვილი/

13.„ქალაქ გორში, გურამიშვილის ქუჩაზე საგზაო ნიშნების განთავსების შესახებ“ განკარგულების პროექტი;

/მომხს.მანუჩარ ლაფაჩი/

14.„გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ტინისხიდში, ახლადმოწყობილი ცენტრალური გზის დასაწყისში მე-2 ქუჩაზე (მე-2 და მე-20 ქუჩების კვეთაზე) ამკრძალავი საგზაო ნიშნის განთავსების შესახებ“ განკარგულების პროექტი;

/მომხს.მანუჩარ ლაფაჩი/

15.„გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ახრისში საჯარო სკოლის და საბავშვო ბაღის მიმდებარედ საგზაო ნიშნების და „ხელოვნური უსწორმასწორობების“ განთავსების შესახებ“ განკარგულების პროექტი;

/მომხს.მანუჩარ ლაფაჩი/

16.„გორის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახურის სივრცითი მოწყობისა და არქიტექტურის განყოფილების 2023 წლის ივლისიდან მიმდინარე პერიოდამდე გაწეული საქმიანობის ანგარიშის შეფასების შესახებ“ განკარგულების პროექტი;

/მომხს.მანუჩარ ლაფაჩი/

17.„გორის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული და შესყიდვების სამსახურის საქმისწარმოების განყოფილების 2023 წლის ივლისიდან მიმდინარე პერიოდამდე შესრულებული საქმიანობის ანგარიშის შეფასების შესახებ“ განკარგულების პროექტი;

/მომხს.ლეილა მამულაშვილი/

18.„ა(ა) იპ ,,გორის მუნიციპალიტეტის კულტურის განვითარების ხელშეწყობის სააგენტოს ანა ფერაძის სახელობის სამხატვრო სკოლის“  2023 წლის ნოემბრიდან განვლილი პერიოდის ანგარიშის  შესახებ“ ინფორმაცია;

/მომხს.გიორგი გოგშელიძე/

 

Pin It

დამეგობრებული ქალაქები

  • 1
  • 2
  • 3

გორის მუნიციპალიტეტი

ხელმისაწვდომი ჯანდაცვა, განათლება, სოციალური პროგრამები, უსაფრთხო გარემო აი, სწორედ ესაა ჩვენი გუნდის პრიორიტეტი, რომლის შესრულებისათვისაც მაქსუმალურს გავაკეთებთ.

დავით რაზმაძე

კონტაქტი

  ელ-ფოსტის ეს მისამართი დაცულია სპამ-ბოტებისგან. ნახვისთვის უნდა გქონდეთ ჩართული JavaScript.
  +995 599 85-17-00
  სტალინის გამზირი #16

გვადევნე თვალი