საკრებულოს სხდომა. 11 იანვარი

11იანვარს 11:00 სთ-ზე გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომათა დარბაზში საკრებულოს მორიგი სხდომა გაიმართა, სადაც საკრებულოს წევრებმა დღის წესრიგით განსაზღვრული შემდეგი საკითხები განიხილეს:

1. „გორის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი მოსაკრებლების შემოღების და ადმინისტრირების წესის განსაზღვრის შესახებ“ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 21 დეკემბრის № 54 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ” გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტი. /მომხს.ივანე კორინთელი/
2. ,,გორის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ” გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 09 მარტის №43 განკარგულებაში ცვლილებისა და დამატების შეტანის თაობაზე“ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი.
/მომხს.მერაბ მელანაშვილი/
3. ,,გორის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ” გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 09 მარტის №44 განკარგულებაში ცვლილებისა და დამატების შეტანის თაობაზე” გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი.
/მომხს.მერაბ მელანაშვილი/
4. „გორის მუნიციპალიტეტის ქონების შპს „დაირექტ დებიტ ჯორჯიასთვის“ (ს/ნ 205130464) პირდაპირი განკარგვის წესით, იჯარის ხელშეკრულებით გადაცემაზე გორის მუნიციპალიტეტის მერისთვის, თანხმობის მიცემის შესახებ“ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი.
/მომხს.მერაბ მელანაშვილი/
5. „გორის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების, არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის (ს/კ 66.46.26.144; მდებარე გორში, ცხინვალის გზატკეცილის მიმდებარედ), პირობიანი აუქციონის ფორმით, სარგებლობის უფლებით, აღნაგობის ფორმით გადაცემაზე, გორის მუნიციპალიტეტის მერისთვის, თანხმობის მიცემის შესახებ“ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი.
/მომხს.მერაბ მელანაშვილი/
6. ‘გორის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში მდებარე ტერიტორიაზე დასახლების შექმნისა და შესაბამისი კატეგორიის მინიჭების თაობაზე წინადადების მოწონების შესახებ” გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი.
/მომხს.დავით გუდაძე/
7. „გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის 2018 წელს შესრულებული საქმიანობის ანგარიშის შეფასების თაობაზე“ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი.
/მომხს.ლიანა ჩლაჩიძე/
8. “ა(ა)იპ გორის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის (ს/კ 218081590) 2018 წელს გაწეული საქმიანობის ანგარიშის შეფასების შესახებ” გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი.
/მომხს.ზურაბ ყაჯრიშვილი/
9. “ა(ა)იპ გორის მუნიციპალიტეტის სპორტის განვითარებისა და ხელშეწყობის სააგენტოს (ს/კ418471059) 2018 წელს გაწეული ფინანსური საქმიანობის ანგარიშის შეფასების შესახებ” გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი.
/მომხს.ივანე კორინთელი/
10. “ა(ა)იპ გორის მუნიციპალიტეტის სასმელი წყლის სისტემების, წყალარინების, მელიორაციის ჭაბურღილებისა და სატუმბო სადგურების სამსახურის (ს/კ418465315 ) 2018 წელს გაწეული საქმიანობის ანგარიშის შეფასების შესახებ“ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი.
/მომხს.დავით გუდაძე/
11. „გორის მუნიციპალიტეტის სოფლის მეურნეობაში 2018 წლის შედეგების შესახებ“ ინფორმაცია.
/ მომხს. მერაბ მელანაშვილი/

საკრებულოს სხდომას ესწრებოდა 33 საკრებულოს წევრი.სხდომაზე დღის წერიგით გათვალისწინებული საკითხები ხმათა უმრავლესობით გავიდა.

Pin It

დამეგობრებული ქალაქები

  • 1
  • 2

გორის მუნიციპალიტეტი

ხელმისაწვდომი ჯანდაცვა, განათლება, სოციალური პროგრამები, უსაფრთხო გარემო აი, სწორედ ესაა ჩვენი გუნდის პრიორიტეტი, რომლის შესრულებისათვისაც მაქსუმალურს გავაკეთებთ.

დავით რაზმაძე

კონტაქტი

  ელ-ფოსტის ეს მისამართი დაცულია სპამ-ბოტებისგან. ნახვისთვის უნდა გქონდეთ ჩართული JavaScript.
  +995 599 85-17-00 
  +995 599 85-18-30
  სტალინის გამზირი #16

გვადევნე თვალი