საკრებულოს ბიუროს სხდომა. 26 ივლისი

დღეს გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომა გაიმართა, რომელსაც ბიუროს 14  წევრი ესწრებოდა. სხდომაზე დღის წესრიგით გათვალისწინებული შემდეგი საკითხების გადანაწილება მოხდა საკრებულოს კომისიებზე განსახილველად.

 

 • „გორის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 25 დეკემბრის №89 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ დადგენილების პროექტი;

 

 • „გორის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის მეორე კვარტლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშის შეფასების შესახებ“ განკარგულების პროექტი;

 

 • „გორის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა და სხვა საჯარო მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების ოდენობების განსაზღვრისა და გორის მუნიციპალიტეტის მერიის საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 14 ნოემბრის №19 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე” დადგენილების პროექტი;

 

 • “გორის მუნიციპალიტეტის ქონების ფ/პ გიორგი კანდელაკისთვის    პირდაპირი განკარგვის წესით, იჯარის ფორმით გადაცემაზე     გორის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის  შესახებ” განკარგულების პროექტი;   

 

 • “ თეა გელაშვილისთვის აღნაგობის უფლების გაგრძელების შესახებ გორის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის თაობაზე“     განკარგულების პროექტი;   

 

 • „ გორის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების, არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის  ნაკვეთის     ს/კ 66.45.16.272   ფ/პ  გივი სადაღაშვილისთვის  პ/ნ 59001083511  პირდაპირი განკარგვის წესით, სარგებლობის უფლებით,  აღნაგობის  ფორმით  გადაცემაზე,      გორის      მუნიციპალიტეტის      მერისთვის,    თანხმობის     მიცემის  შესახებ” განკარგულების პროექტი; 

 

 • “განმეორებით ელექტრონულ აუქციონზე ქონების საწყისი საფასურის შემცირების შესახებ” განკარგულების პროექტი; 

 

 • „გორის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების, შპს „ალდანუმასთვის“ (ს/ნ 417877792) პირდაპირი განკარგვის წესით იჯარის ფორმით გადაცემაზე,    გორის    მუნიციპალიტეტის    მერისთვის  თანხმობის   მიცემის   შესახებ“  განკარგულების პროექტი; 

 

 • ,,გორის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ” გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 09 მარტის №43 განკარგულებაში ცვლილებისა და დამატების   შეტანის  თაობაზე”  განკარგულების პროექტი;

 

 • ,,გორის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ” გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 09 მარტის №44 განკარგულებაში ცვლილებისა და დამატების შეტანის თაობაზე” განკარგულების პროექტი;

 

 • “გორის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ზოგიერთი საგზაო ნიშნის დადგმის შესახებ” განკარგულების პროექტი;

 

ანგარიშები

 • „გორის მუნიციპალიტეტის მერიის შიდა აუდიტისა და ინსპექტირების სამსახურის შიდა აუდიტის განყოფილების 2019 წელს შესრულებული საქმიანობის ანგარიში“;

 

 • „გორის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების,კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურის სპორტის განყოფილების  2019 წლის განვლილი პერიოდის ანგარიში“;

 

 • „გორის მუნიციპალიტეტის მერიის ზედამხედველობის სამსახურის ინფრასტრუქტურული პროექტების მონიტორინგის განყოფილების 2018 წლის ანგარიში გაწეული საქმიანობის შესახებ“;

 

 • „გორის მუნიციპალიტეტში მოსახლეობის სარწყავი წყლით უზრუნველყოფის შესახებ ინფორმაციის მოსმენა“;

 

საკრებულოს კომისიების სხდომები 29 და 30 ივლისს გაიმართება. სხდომები ღია და საჯაროა

 

Pin It

დამეგობრებული ქალაქები

 • 1
 • 2

გორის მუნიციპალიტეტი

ხელმისაწვდომი ჯანდაცვა, განათლება, სოციალური პროგრამები, უსაფრთხო გარემო აი, სწორედ ესაა ჩვენი გუნდის პრიორიტეტი, რომლის შესრულებისათვისაც მაქსუმალურს გავაკეთებთ.

დავით რაზმაძე

კონტაქტი

  ელ-ფოსტის ეს მისამართი დაცულია სპამ-ბოტებისგან. ნახვისთვის უნდა გქონდეთ ჩართული JavaScript.
  +995 599 85-17-00 
  +995 599 85-18-30
  სტალინის გამზირი #16

გვადევნე თვალი